Yeditepe Yayınevi Kitap Öneri Formu

Yeditepe Yayınevi’ne önerilecek kitaplar aşağıdaki formatta olmalıdır.

 

1. Yazar ismi, kitabın başlığı ve iletişim bilgileri.

2. Kitabın 2 paragraflık özeti.

3. Kitabın temel iddiaları, konuları ve kendini konumlandırdığı alana katkısı

4. Yazarın yarım sayfalık biyografisi: yazarın deneyimi, bu alanda daha önceki çalışmaları ve kendisinin bu konudaki uzmanlığı vurgulanmalı. 

5. Kitabın tahmini uzunluğu; tablolar, figürler ve diğer çizimlere dair planlar; eserin tamamlanma takvimi. Varsa, kullanılacak görsel malzeme, tablolar ve ek materyallerin belirtilmeli.

6. Tekrar basım veya çeviri kitap olan yayın önerilerinde kitabın tümü sunulmalıdır (elektronik kopya olarak).

7. Eğer derleme bir kitap öneriyorsanız lütfen her bir yazar için yukarıdaki bilgileri iletiniz ve derleme içindeki makalelerin daha önce basılıp basılmamış olduğunu belirtiniz.

8. Eğer eseriniz akademik bir teze dayanıyorsa lütfen tezinizdeki inceleme materyalini ve araştırmayı nasıl geliştirdiğinizi, yeniden şekillendirdiğinizi veya başka şekillerde gözden geçirdiğinizi tartışınız. Yeditepe Yayınevi gözden geçirilmemiş akademik tez basmamaktadır.

 

 

 

Kitap ilk defa yayımlanacak bir çalışma ise yazar yukarıdakilere ek olarak şunları da sunmalıdır:

 

1. Açıklamalı “İçindekiler” sayfası. Kitabın bölümleri ve alt başlıkları kısa tanıtımlarla verilmeli. Bu kısım tüm kitabın ve temel argümanların tek bakışta özeti gibi olmalı.

2. Hazırlanmakta olan çalışmadan 1-2 örnek bölüm sunulmalı.

 

 

Yayın kurulumuz gerekli gördüğü takdirde, kitabın yazar veya editöründen gelen nihai metin üzerinde yayınevimiz son redaksiyon hakkını saklı tutar. Söz konusu redaksiyon kitabın bütünlüğünü bozmayacak şekilde ve Yeditepe Yayınevi’nin yayın ilkeleri çerçevesinde imla, dil, ifade ve üslupla sınırlı olacaktır. 

 

Yayın önerinizi yayın kurulumuzun değerlendirmeye alması için lütfen başvurunuzu aşağıdaki yayın öneri formatında hazırlayarak [email protected] adresine Word dokümanı olarak gönderiniz.