Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 289 kayıt bulunmuştur Gösterilen 240-260 / Aktif Sayfa : 13
Kitaptan AlıntılarBabam başlangıçta, parası olduğu için ticaretle uğraştı, bir şeyler yapmaya çalıştı, ama çok cömert olduğu için kazandıklarını etrafa dağıtırdı. Paramız bitince babam kapı kapı dolaşarak, jilet satıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordu. Bülent OsmanoğluŞerif Hüseyin Kıbrısa yerleşince Rauf Denktaşın babasına telefon edermiş ve telefonda; Rauf, ben ne yaptım, Osmanlıya ihanet ettim. Allah da bana ceza verdi dermiş. Harun Osmanoğlu II. Abdülhamid Han, eğer I. Abdülhami
37.04 TL.
Tükendi
XIV. yüzyılda Divan-ı Hümayun´un kuruluşuyla şekillenmeye başlayan Osmanlı bürokratik örgütlenmesi, XVI. yüzyılın ortalarında kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaya başlamış ve bu ayrımın sonucunda devletin bürokratik yapısını temsil eden ve varlığını XIX. yüzyıla kadar sürdürecek olan üç büyük teşekkül ortaya çıkmıştır. Devlet mekanizmasının esasını oluşturan bu üç temel kuruluş, zaman içerisinde Divan-ı Hümayun, Bab-ı defteri ve Defterhane adlarıyla tanınmıştır. Yapıları ve yönetim biçimleri bakımından İs
27.78 TL.
Tükendi
18. ve 19. yüzyıllarda mütevâzi bir kıyı ve orman kenti olan, kentin fiziksel dokusunun bireyle adeta bütünleştiği Akçakoca, Osmanlı Devleti'nin odun ve kereste ihtiyacının karşılandığı önemli taşra kentlerinden birisidir. Kentin liman kenti olması kır ve kent alanlarının birlikte gelişmesinde etkili olmuştur. Kitap islam kent nüfus dokusunda olup olmadığı merak edilen zenginler ; mahallesi olgusunu Akçakoca Örneği ile ispat etmekte, Akçakoca'da yaşayan bazı ailelere, atalarından tevarüs eden meslek ve sosy
23.15 TL.
Tükendi
Osmanlı Arşivi belgeleri ve misyonerlerin hatıraları ışığında Kuzu Postundaki Kurtlar -Misyonerlik nasıl ortaya çıktı? -Osmanlı Topraklarında Katolik Misyoner faaliyetleri -Balkanlar´da Amerikan Misyoner faaliyetleri ve Cyrus Hamlin -American Board´ın Bulgarlar arsında eğitim faaliyetleri -Balkanlar´da Osmanlı aleyhtarlığı -Robert Koleji ve misyonerler -Bulgar milliyetçiliğinin gelişmesinde Robert Koleji´nin katkıları -Bulgaristan isyanları ve Robert Koleji -Anadolu´daki Ermeniler arasında Amerikan Misyone
45 TL.
-Haçlı Seferleri sırasında Batı ve Doğu´daki siyasi atmosfer. -Haçlıların Doğu´da ilerleyip, Kudüs´ü almalarının nedenleri. -Haçlı ve Müslüman liderlerin çıkar ilişkileri. -Haçlılar arasındaki çıkar ilişkileri -Haçlıları davet eden Müslüman liderler. -Kudüs neye karşılık verildi? -Müslüman liderler arasında iktidar kavgaları ve Haçlılarla yapılan ittifaklar. -İktidar hırsından dolayı göz yumulan Müslüman kıyımı. -Tam bir Haçlı barbarlığı: Esir Müslüman çocuklarının kızartılıp yenmesi. Haçlı Seferleri, düny
54 TL.
-Mustafa Kemal´le Trablusgarp´ta -Mustafa Kemal´le birlikte Samsun´a çıkış -Mustafa Kemal tarafından kongreler için Sivas ve Erzurum´da görevlendirilmesi -Milli Mücadele günleri -Umumî Müfettişlik yılları -Dersim İsyanları ve İbrahim Tâli -Trakya Olayları ve İbrahim Tâli Dr. İbrahim Tâli Bey, askerî bir doktor idi. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa ile Trablusgarp´ta tanışmış, 19 Mayıs 1919´da Samsun´a çıkan Dokuzuncu Ordu Karargâhı´na katılmış, İstiklâl Savaşı yıllarında bir çok cephed
35 TL.
Tükendi
Enver Paşa´nın kendisine yüklediği misyon, bu misyonu gerçekleştirmek için harcadığı enerji ve maceraperestliği, onun yaşadığı dönemin, öne çıkan karakteristik özellikleriydi. Bu özelliklerin benzerini Alman İmparatoru II. Wilhelm´de de görmek mümkündü. Enver Paşa, yaşadığı dönemin özelliklerini taşıyor ve dönemin ruhuna uygun düşünüyordu. Dolayısıyla her tarihi olay ve kişi gibi Enver Paşa da çağının özellikleri ile birlikte ele alınıp incelenmek zorundadır. Ancak bu takdirde kişiliği ve icraatları daha iy
42 TL.
SABATAYİST BİR VALİDEN MİLLİ MÜCADELE YILLARINA IŞIK TUTAN HATIRALAR KAPANCIZADE DELİ HAMİT BEY´İN İLK KEZ YAYINLANAN HATIRALARI -Kazım Karabekir Paşa Komünizm Propagandası yapıyordu. -Mecliste Bolşevik vekiller. -Mustafa Suphi Olayı. -Karakol Cemiyeti ve Mustafa Kemal. -Ali Galip Olayı. Topal Osman Olayı. -Karadeniz´de öldürülen mebuslar. -Para ile satılan memuriyetler. -Makedonya´daki çeteler Bulgar, Yunan ve Sırp subaylar tarafından eğitiliyorlardı. -Makedonya´daki görevli memurların kötü yönetimi ve zu
80 TL.
Bu eser, Doğu Anadolu'da Erzurum'un kuzeyinde yer alan ve ana yollar güzergahında şirin bir ilçe olan Tortum'un, Osmanlılar zamanındaki tarihi, sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymak amacını taşımaktadır. Eserin hazırlanmasında klasik dönemin en önemli kaynakları olan Tapu-Tahrir Defterleri ile pos klasik dönemin avarız ve cizye defterlerinden elde edilen veriler, geniş olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı idaresine giren Tortum ve Çoruh havzası, kaynaklarda da belirtildiği gi
40 TL.
Tükendi
II. Viyana yenilgisi sonrası Lehistan, Venedik ve Avusturya ile ayrı ayrı cephelerde savaşan Osmanlı Devleti, özellikle Avusturya´ya karşı aldığı ağır kayıplar dolayısıyla Zülfikâr Efendi´yi, 1688´de Osmanlı Devleti´nin yeni Padişâhı II. Süleymân´ın cülusunu bildirmesi, hakikatte ise sulh araması amacıyla Viyana´ya İmparator I. Leopold´un nezdine göndermiştir. Viyana´ya giden Zülfikâr Efendi maiyeti ile beraber 1688-1692 seneleri arası dört yıl burada göz hapsinde tutulmuştur. Zülfikâr Efendi´ni
43 TL.
Tükendi
Sürgün Olgusunun Tarihi Seyri Osmanlı Devletinde Sürgün Göçler ve İskân Amaçlı Sürgünler Adi Suçlara Verilen Sürgün Cezaları Gayrimüslimlere Uygulanan Sürgünler Devlet Görevlilerine Verilen Sürgün Cezaları Sürgün Yapılırken Takip Edilen Metotlar Sürgünlerden Sonraki Durum Osmanlı tarihi boyunca sürgünün nasıl ve ne şekilde uygulandığı bu konudaki çalışmaların azlığı yüzünden meraka şayan bir konudur. Sürgün ve iskân arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bazen sürgün iskânı, bazen de iskân sürg
40 TL.
Tükendi
Rumların İtilaf Devletleri ile İşbirliği ve Rum Tehciri Mütareke Sonrası İzmir Rum Basınının Tahrikleri İzmir ve Havalisinde Rumların Çete Faaliyetleri Rum Çetelerinin Yaptıkları Hırsızlık ve Soygun Olayları İzmir´de Yunan ve Rum Mezalimi Rumların Yunan Ordusunda Görev Almaları Fener Rum Patrikhanesi ve İzmir Metropolitliği´nin İşgaldeki Faaliyetleri Batı Anadolu´da İyonya Devleti Kurma Tasarıları Büyük Taarruz Yunanistan´da Anadolu Felaketi´nin Sorumlularının Cezalandırılması Yunanistan´ın Batı
53 TL.
Tükendi
Bu eserin kahramanlarından biri olan Şeyh Abdullah Mansur, misyonerlerde olması gereken vasıfların hemen hemen tamamını şahsında toplamış birisidir. Abdullah Mansur, Yemen´de botanik bilimcisi olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda da Müslüman kimliği altında, bölge halkının kendisine çok önem verdiği bir şeyh olarak güçlü bir nüfuza da sahip olmayı başaran bir misyonerdi. Üstelik o bu bölgede bulunan tek misyoner de değildi. Osmanlı ordusunda görev yapan Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey, Yemen´de bulunduğu sırala
25 TL.
Tükendi
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu nun da, tesirleri devam ediyor. Basra da Budin e kadar olan bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da tesiri eden derin izler bıraktı. Günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkanlar da, Kafkasya da ve Ortadoğu da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu nun izleri çıkıyor. David Fromkin in, Ne
32 TL.
Prof. Dr. Semavi Eyice, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt saygın bilim adamlarımızdan. 50 yılı aşkın akademik kariyere, yüzlerce esere imza atmış, Bizans tarihi konusunda Türkiye´de dengi yok ve dünyanın sayılı tarihçileri arasında. -Yalçın Bayer (03.06.2007/Hürriyet) Tarihin her çağında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmuş olan İstanbul´un, yerleşme yeri olarak seçiliş, doğuş ve gelişmesinde büyük rol oynayan unsurlardan biri hiç şüphesiz Boğaziçi´dir. Bu gün Boğaziçi hızla değişmekte ve tarih içinde on
35.19 TL.
Tükendi
-Fatih´in Karakteri -Hükümdar Olarak Uyguladığı Tedbirler -İstanbul Kuşatmasının Tarihçesi -İstanbul´un Fethi -Fethin Batı´da Oluşturduğu Etki -Fatih´in İslam Dünyasındaki Konumu -Osmanlı´nın Tuna Boylarına Akınları -Osmanlı´ya Karşı Haçlı Seferi Çabaları -Fatih´in Trabzon Rum İmparatorluğu´nu OrtadanKaldırışı -Osmanlı´nın Anadolu´daki Beyliklerle Mücadelesi -Fatih Dönemi Osmanlı Kültür Dünyası -. Fetih, Fatih ve dönemiyle ilgili merak edilen daha bir çok konu ve cevap bekleyen sorular, ünlü Romen
40 TL.
Tükendi
-Türk Tarihinin Kayıp Günü Saati saatine 25 Nisan 1915 -Efsaneden Gerçeklere... ANZAKLAR. -Gençliğin Gözyaşları. 19 Mayıs 1915 -Modern İsrail Ordusu´nun Temeli: Zion Mule Corps (Siyon Katırlı Birliği) -En Uzun Beş Gün ( 6 -10 Ağustos 1915 ) -Müttefiklerin Gelibolu Yarımadası´ndan Geri Çekilmesi. Çıkarma günü sinir krizi geçirdiği iddia edilen komutan kimdi?Türklere olan saygısından askerini silahsız olarak yöneten İngiliz Yarbay . Kızılhaç çadırlarından başlayan topçu ateşinin eşlik ettiği
42 TL.
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi´de tarihimizde milad kabul edilen dönüm noktalarından biridir. Öyle ki Müttefik donanması ile Osmanlı topçusunun düellosu olarak nitelenebilecek bu gün, 3 Kasım Seddülbahir borbardımanından başlayıp 8-9 Ocak 1916 gecesi son müttefik askerinin yine Seddülbahir bölgesineden ayrılmasına kadar süren Çanakkale Muharebeleri´nin sembol günü olarak da anılamktadır. Bu kitap, işte o günü sadece bizim tarafımızdan değil karşı tarafın gözlemleriyle de anlatıyor. Hamasi duyguların ya
20 TL.
Tükendi
Kitap, Batı Cephesinden iki farklı simanın Çanakkale savaşıyla ilgili anılarından oluşmaktadır. Eserde, Aubrey Herbert, İngiliz ordusunda istihbarat subayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Henry Morgenthau ise Alman asıllı bir Yahudi aileden olup savaş yıllarında ABD İstanbul Büyükelçiliği görevinde bulunmuştur. Türklere karşı pek dostane duygular beslemeyen Morgenthau, ABD´nin o dönemki sözde tarafsızlık politikasına rağmen Müttefikler lehinde açıklamalar yapmaktan da geri kalmaz. Henry Morgenthau´yla ilgili
35 TL.
Tükendi
Çanakkale Savaşı klasik ifadeyle bir yabancının gözünden nasıldı? Bir İngiliz gazeteci neler yazdı? Savaşı izlediğinde yaptığı uyarılar neden kaale alınmadı? Basın aracılığıyla doğruları halka ileteceklerine neden sansürü tercih ettiler? Ellis Ashmead Bartlett´in Çanakkale Gerçeği´nde bunları, bir savaşın cephe arkasını, dışarıya uzanan yönünü öğreneceksiniz. -DOĞAN HIZLAN Eser, savaş esnasında millî duyguları ön plana çıkmış, Osmanlı Devleti´ne ve Müslüman Türk milletine karşı ön yargılı ve hasmâne bir g
18.52 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 289 kayıt bulunmuştur Gösterilen 240-260 / Aktif Sayfa : 13