Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Eser Sahibi
(x)Erhan Afyoncu
Sıralama : Göster :
Toplam 33 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
Bu kitapta Osmanlılar ve Sömürgecilik, Modern Dünya nın oluşmasında Osmanlı İmparatorluğu nun rolü, Osmanlı ordularının sefer lojistiği, Osmanlı İmparatorluğu nda Türklerin durumu, XV. - XVII. yüzyıllarda Avrupa da Türk imajı, I. Murad, Fetret Devri, Tarihte İstanbul kuşatmaları ve İstanbul un fethi, II. Bayezid, Barbaros Hayreddin Paşa, Celaliler, Osmanlı İmparatorluğu nun XVII. yüzyılda yaşadığı buhran, Osmanlı tarihinin en renkli simalarından I. İbrahim, Prut Savaşı, Lale Devri ve İlk Türk matbaası gibi
30 TL.
Yavuz Sultan Selim denince aklımıza hep kulağı küpeli, palabıyıklı bir resim gelir. Yavuz'a ait olmayan ve daha sonraki bir dönemde yapılmış olan bu resim tarih ders kitaplarında kullanıldığı için herkes Yavuzu böyle tanır. Hatta kulağındaki küpenin sebebini üzerine de birçok hikâye uydurulmuştur. Türkmenler arasında küpe takmak eski bir gelenekti. Ayrıca bazı tarikatlarda da dervişler dünyadan ve dünyevi nesnelerden soyutlandıklarını göstermek için küpe takarlardı. Bu iki gelenek de Yavuz Sultan Selime
37 TL.
Önceki 4 cildi büyük ilgi görüp baskısı bir çok kez tekrarlanan kitabın merakla beklenen 5. cildi de diğerleri gibi Osmanlı tarihindeki sis perdelerini aralıyor. -Çelebi Mehmed -Yıldırım Bâyezid -Şark Meselesi -Osmanlı İmparatorluğu nda Gayrimüslimler -Osmanlı İmparatorluğu nda Kapitülasyonlar -Osmanlı-İran Savaşları (1578-1639) -Osmanlı-Avusturya Savaşları (1593-1606) -Osmanlı İmparatorluğu nda Şehzadelik -Kadızâdeliler -Osmanlı İmparatorluğu nda Türkmenler -Kanuni nin Son Seferi -1715-1718 Savaşları ve P
30 TL.
Türkiye'de Sabatay Sevi ve dönmelik en merak edilen ve en çok üzerinde efsane üretilen konuların başında gelir. 17. yüzyılın ikinci yarısında mesihim diye ortaya çıkarak, bütün dünyadaki Yahudiler'i heyecanlandıran Sabatay Sevi, Osmanlı yönetiminin konuşmalarını boş sözler olarak nitelendirip, sorguya alması üzerine Müslüman olarak kellesini kurtarabilmişti. Mehmed ismini alan Sabatay Sevi'nin bazı taraftarları da efendilerinin izinden giderek Müslüman oldular. Böylece görünüşte Müslüman, gizli olarak da Ya
45 TL.
Osmanlı Öncesi; - Moğollar ve Cengiz Han - Türklerin Anadolu ya Gelişi Osmanlılar; - Osmanlı Tarihine Yeniden Bakmak - Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kuruldu - Fatih ve Fetih - Cem Sultan - II. Osman ve Dönemi - İkinci Viyana Kuşatması - Kırım Harbi - Doksanüç Harbi - Osmanlı İmparatorluğu nda Dış Borçlar - Yeniçeriler - Osmanlı İdaresinde Sırbistan - Osmanlı İdaresinde Yunanistan - Osmanlı İdaresinde Mısır - Osmanlı Hakim yetinde Kıbrıs - Rumeliye Geçiş - Ankara Savaşı - II. Murad - Yavuz
30 TL.
Tükendi
Fatih Sultan Mehmed hem büyük bir maraşaldi, hem teşkilatçı bir devlet başkanıydı, hem sanatı ve sanatçıyı koruyan hükümdardı, hem de felsefeye ve serbest düşünceye önem veren, huzurunda tartışmalar yaptıran büyük bir padişahtı. Fatih, şehzadeliği döneminden itibaren eski Yunan filozoflarıyla ilgili kitapları, Herodotu, Romalı tarihçi Titus Liviusu, Romalı tarihçi Quintus Curtius Rufusu, Büyük İskenderin, papaların, imparatorların, Fransa krallarının ve Lombardların vekayinâmelerini okumuştu. Rönesans dönem
20 TL.
Kanuni Sultan Süleymanın iktidar yılları daha 17. yüzyıl yazarları tarafından Altın Çağ olarak tarif edilmişti. Aslında bu dönem hayatın siyahla beyaz arasındaki bütün renklerini içinde barındırıyordu. Tahta çıkarken tek evlat olmanın rahatlığını yaşayan Kanuni, saltanatı sırasında iki oğlu ile altı torununu öldürttü. İmparatorluğun büyük fetihlerle bir dünya gücü haline gelmesi de, ilk defa Harem-i Hümayundan bir hasekinin, Hürrem Sultanın siyasette aktif rol oynaması da bu dönemde oldu.Muhteşem Süleyman
34 TL.
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu nun da, tesirleri devam ediyor. Basra da Budin e kadar olan bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da tesiri eden derin izler bıraktı. Günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkanlar da, Kafkasya da ve Ortadoğu da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu nun izleri çıkıyor. David Fromkin in, Ne
13.89 TL.
Tükendi
* Rumeliye Geçiş * Ankara Savaşı * II. Murad * Yavuz Sultan Selim * Sokullu Mehmed Paşa * IV Murad * Köprüler * Karlofça Antlaşması * 1768-1774 Osmanlı - Rus Savaşı ve Küçük kaynarca Antlaşması * Nizam-ı Cedid - I. Meşrutiyet
30 TL.
Tükendi
Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu nun da, tesirleri devam ediyor. Basra da Budin e kadar olan bölgelerde asırlarca süren Osmanlı hakimiyeti günümüz dünya politikasına da tesiri eden derin izler bıraktı. Günümüzde, özellikle son 15 yılda Balkanlar da, Kafkasya da ve Ortadoğu da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu nun izleri çıkıyor. David Fromkin in, Ne
32 TL.
-Osmanlıların Avrupa ya Üstünlük Sebepleri -Orhan Gazi -Fatih Sultan Mehmed -Piri Reis -İnebahtı Deniz Muharebesi -Zenta Muharebesi -Osmanlı-İran İlişkileri -1736-1739 Savaşı -XVIII. Yüzyıl Islahatları -Sabetay Sevi Ve Dönmelik -Osmanlı Tarihçiliği -Kardeş Katli -Osmanlı Döneminde Hac -Osmanlı İmparatorluğu nda Bürokrasi -Osmanlı İmparatorluğu nda Ticaret
30 TL.
Osmanlı İmparatorluğu, Roma ve İngiliz imparatorlukları ile birlikte dünyanın gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar gibi dünyanın en önemli bölgelerinde 600 yıldan uzun bir süre hakimiyet kuran Osmanlı İmparatorluğu bugünkü dünyanın şekillendiren en önemli aktörlerdendi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu´nun da, tesirleri devam ediyor. Osmanlı idaresi altında asırlarca bulunmuş ülkelerin pek çok karakter
80 TL.
Osmanlı İmparatorluğu, Roma ve İngiliz imparatorlukları ile birlikte dünyanın gördüğü üç büyük imparatorluktan birisiydi. Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar gibi dünyanın en önemli bölgelerinde 600 yıldan uzun bir süre hakimiyet kuran Osmanlı İmparatorluğu bugünkü dünyanın şekillendiren en önemli aktörlerdendi. Tarih sahnesinden kalkmalarına rağmen Roma ve İngiltere imparatorlukları gibi Osmanlı İmparatorluğu´nun da, tesirleri devam ediyor. Osmanlı idaresi altında asırlarca bulunmuş ülkelerin pek çok karakter
40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 33 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2