Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 498 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Türklerin Tarihi: Başlangıçtan 20. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar kitabı, alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış bir çalışmadır. Kitapta, Türk tarihinin devamlılığını, aynı anda farklı coğrafyalarda cereyan eden tarihimizin bir bütün olduğunu göstermek hedeflenmiştir. Türk tarihinin seyri ve Türk varlığı, milli bir bakış açısıyla ele alınmış, Türk tarihinde yaygınlaşan yanlış bilgilerin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Başlangıçtan 20. yüzyılın ilk yarısına kadarki Türk tarihini anlatan bu kitap,
45 TL.
Arap Dünyası'nın bugününü ve geleceğini anlamanın anahtarı, geçmişinin kilidini açmaktır. John McHugo okuyucuyu, Roma İmparatorluğu'ndan günümüze dek uzanan siyasi, sosyal ve entelektüel Arap tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Bu çalışma, Hz. Muhammed'in misyonunu, İslamiyet'in yayılışını, Orta Çağ'da ve günümüzde yaşanan ihtilafları, yabancıların hâkimiyetinden kurtulma mücadelesini, İslamcılığın yükselişini ve diktatörler çağının sonunu kapsamaktadır. Arapların Kısa Tarihi, Arap dünyasının bugünkü halini nasıl
40 TL.
En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi olarak günümüz Türkçesine çevirebileceğimiz Mîzânü'l-Hakk fî İhtiyâri'l-Ehakk, kendi döneminde kısır çekişmelere dönüşmüş olan dinî ve ilmî tartışmaları ele alan bir eserdir. Kâtip Çelebi, bu tartışmaları belli bir usul dairesinde inceleyerek Osmanlı ilim ve kültür hayatında gözlemlediği aksaklıkları belirtmiş ve bunların sebeplerine inerek mevcut durumu eleştirel mahiyette bir eser kaleme almıştır. Eser, aklî ilimlerin gerekliliği konusunda yazarın düşüncelerini içeren b
22 TL.
Bu çalışma, Türkiye'de Ortaçağ Türk tarihi araştırmalarının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ve çok erken yaşlarda aramızdan ayrılan merhum Prof. Dr. Coşkun Alptekin (1942-1998)'in, Selçuklu, Atabeglikler ve Beylikler tarihi ile ilgili muhtelif dergilerdeki makaleleri, Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'ndeki çeşitli maddeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki sempozyumlarda sunulan bilimsel tebliğlerini ihtiva etmektedir. Selçuklu, Atabeglikler ve Beylikler
40 TL.
Türk tarihinde sayısız bilge hükümdar ve yöneticiler çıkmıştır. Her birinin derin izler bıraktığı bir gerçektir. Bunların içinde sivil idaredeki başarıları, yaptığı planlar, ürettiği stratejiler, savaş meydanlarında gösterdiği cesaret ve askerlik yeteneği bakımından ünlü Gök Türk devlet adamı Tonyukuk çok dikkat çekmiştir. Tonyukuk, her şeyden önce bilgeliği ile Türk tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Gerçekleştirdiği bilgece hareketlerden dolayı hem kağanların ve yöneticilerin hem de milletinin saygınlı
44 TL.
Monotheism expanded its boundaries through the middle ages, as a common myth, its advantages against polytheism were not only its military and political agents but also its social and cultural gadgets. Up until now rates of these elements in religious transformation history kept secret. Thus, in the book comparative analysis of two examples had chosen to reveal its mysterious past. As the book tried to show, to understand religions and their transformative instincts, comparisons were inevitable. The book re
50 TL.
Fires are significant to study due to the immense change they brought to urban life which make it possible to trace the policies, approaches, and regulations of the city rulers. When it comes to fires in the 18th century Istanbul, the Ottoman Empire's responsibility to return the city to pre-fire conditions, and bring normalcy to city life played a crucial role. This study is an inquiry into the Ottomans' perception of fires and urban regulations. Analyzing official sources, such as court records and archiv
45 TL.
Mīrzā Makhdūm was one of the most interesting characters of Ottoman history. He was a high-ranking bureaucrat in the Safavid State, but after taking refuge in the Ottoman Empire, he began a career as a judge in Diyarbakir, Tripoli and Haramayn in the late sixteenth century. He lived with a dilemma not only in the countries in which he lived, but also in his family life. Since, his mother's side is Sunni, his father's side is Shi'a. His work on the Qizilbash titled Al-Nawākid0 li-Bunyān al-Rawāfid0 is crucia
30 TL.
According to the new order we were to go to the Akbaş seaport in five days and then cross over to Anatolia by ferry. ...I have to be in the trench, encountering the enemy. Because I want to fight, to battle. Both me and my enemy should realize who I am ... ...Maydos [Eceabat]... What a mourning view did this small and pretty town now offer. Almost all buildings have been destroyed, burned by the bullets of the enemy. ... The evening prayer has been held just by my side. I listened to it, standing there in
35 TL.
Upon the dissolution of the Western Gokturk Khaganate, the declaration of independence and migration movements of the Turkish tribes within her structure as a new migration of tribes deeply affected many layers of world history, especially mainly ethnic and sociological way. However, these migrations leave permanent traces in the northern part of the Black Sea, North Caucasus and the Balkans; their impacts have continued until today. This study examines one of the most controversial issues of history studie
30 TL.
The Eighteenth Century has been a century in which changes were experienced in every field in the world and especially in Europe, and the balance of power began to change. Military, social and economic changes in Europe caused the emergence of new empires and the weakening of the powerful empires of the period that could not adapt to this change. The subject of our book, Peter the Great, who founded the Great Russian Empire that marked this period, and Frederick the Great, who is referred to as the founder
40 TL.
Thirteenth century could be the perfect time for invading politically divided Europe. One of the main powers of the continent which were Holy Roman Empire, Papacy, Hungarian Kingdom and Poland had strong conflicts among each other. During the Mongol Invasion, there were power struggle between Holy Roman Emperor Frederick II. and the Papacy in Europe. To Central Eastern Europe, Hungarian Kingdom and Poland had internal struggles. Also, Poland divided to four principality, Hungarian Kingdom had economic probl
27 TL.
The rivalry between Russia and Britain over the autonomous Province of Eastern Rumelia is a historical fact. This study examines tis fact via two historical events concerning the development of the Province - the process of establishment and administrative organization of Eastern Rumelia (1878-1879) and the event of unification between the Province and the Principality of Bulgaria. It argues that the British authorities created the Province of Eastern Rumelia and later they defended the act of unification w
70 TL.
The Ottoman woman has particularly fascinated the Western audience for centuries. Issues like seclusion and harem, led many Europeans to endure the difficulties of travel and journeying to the Ottoman Empire in order to gain first-hand information on the Ottoman way of life. The aim of this study is to discuss and illustrate the visibility of Ottoman women through the eyes of European travellers and ambassadors in the sixteenth and seventeenth centuries in Istanbul. Its main concern is to discuss women's ou
45 TL.
Est-ce que les manuels scolaires d'histoire ottomane utilisés dans les écoles, sont conformément rédigés selon la politique d'ottomanisme qui est l'objectif principal des efforts de la réforme en question et qui est suivi en tant que politique d'état? Les manuels scolaires d'histoire ottomans ont-ils été utilisés comme un moyen d'acquérir une légitimité sociale dans le but de créer une identité ottomane commune afin de former des individus attachés à cet idéal? Au cours des vingt premières années du règne d
30 TL.
Generally, outside of the academic word, nomads are not considered as the part of the civilization process. Most of the times, due to the Eurocentric thoughts that were developed in the 19 th century, scientific and technological improvements of the humanity were considered unique to Europe. Therefore, other people that were conquered by European armies were thought that they were completely out of the civilization process and the lived as 'barbarians' because they did not live or think like Europeans. Acco
45 TL.
Ortaçağ'da Avrupa Kavimler Göçü'nün Neticesinde Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılmasıyla Başlayan Ortaçağ, Avrupa İçin Beraberinde Yeni Bir Etnik, Dini Ve Siyasi Yapılanmayı Da Beraberinde Getirmiştir. Siyaset Yanında Dinin De Ağır Bastığı/Etkili Olduğu Bu Döneme Ayrıca Roma'nın Mirası, Salgınlar, Ekonomik Krizler Ve Papalığın Dünyevî Liderlerle Olan Mücadeleleri Damgasını Vurmuştur. Avrupa'da Karolenjiyenlerle Birlikte Oluşan Bütünlüğün Geçmişin Siyasî Ve Sosyo-Kültürel Mirası İle Birleşmesi Hıristiyanlığ
138 TL.
1930 Municipality Election and 1946 General Election in Turkey were pretty similar, although there are 16 years behind them. In essence we can sum up two elections like this: One powerful Rulling Party( Republican People's Party) against a promosing and suprisingly generally supported Opposition Party. In 1930 that Opposition was Free Republican Party which was founded by Ali Fethi (Okyar) Bey, an ex prime misinter, and had been supported by President Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) Pasha himself. In parallel
30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 498 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1