Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Eser Sahibi
(x)Yusuf Akçura

Yusuf Akçura

Yusuf Akçura (D. 1876, Simbirsk/Rusya Ö. 1935, İstanbul): Yazar, tarihçi ve siyasetçi. İstanbula çocukken geldi ve ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Harbiyede okurken siyasal çalışmaları nedeniyle 1896da Trablusgarpa sürüldü. Oradan Fransaya kaçtı. Pariste Siyasal Bilgiler Okulunu bitirip Rusyaya döndü. 1908e kadar Rusyada öğretmenik yaptı. Kazanda yayımlanan Vakit gazetesinde yazılar yazdı. İstanbula döndüğünde Harp Akademisi ve İstanbul Üniversitesinde tarih dersleri verdi. Türk Ocağının kurucu ve yöneticileri arasında yer aldı. 1912de Türk Yurdu dergisini çıkardı. Türk Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Kuvayı Milliyeyi destekleyerek Kurtuluş Savaşına katıldı. 1923-1935 arası milletvekilliği görevinde bulundu. Milletvekilliğinin yanında Ankara Hukuk Mektebi ve İstanbul Üniversitesinde tarih profesörü olarak öğretim üyeliği ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptı. 1935te öldü. İttihatçıların Pariste ve Mısırda çıkardıkları Şûrâ-yı Ümmet, Meşveret ve Türk adlı gazetelerde Türk Birliği görüşünü savunan yazılar yazdı. Eserleri: Ulûm ve Tarih (Kazan 1906), Üç Haziran Vaka-yi Müessifesi (Orenburg 1907), Osmanlı Saltanatı Müessesatının Tarihine Ait Bir Tecrübe (İstanbul 1909), Üç Tarz-ı Siyaset (İstanbul 1912), Eski Şûrâ-yı Ümmette Çıkan Makalelerimden (İstanbul 1913), Mevkûfiyet Hatıraları (Kazan 1907 ve İstanbul 1914), Rusyadaki Türk-Tatar Müslümanların Şimdiki Vaziyeti ve Emelleri (İstanbul 1914), Şark Meselesine Ait Tarihî Notlar (İstanbul 1920), Muasır Avrupada Siyasî ve İçtimaî Fikirler ve Fikir Cereyanları (İstanbul 1923), Siyaset ve İktisat (İstanbul, 1924), Tarih-i Siyasî Dersleri 1-4 (İstanbul 1927-1935), Türk Yılı (İstanbul 1928), Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri (İstanbul 1940), Ta Kendim Yahut Defter-i Amâlim (İstanbul 1944), Türk-Cermen ve Islav Halkları Arasındaki Tarihî Münasebetler.

Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 1 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sıralama : Göster :
Toplam 1 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1