1- Pınar Ülgen- Orta Çağ Avrupa Tarihi

2-Peter Lehr- Korsanlar

3- İbn Abdüzzâhir- Kâtibinin Gözünden Sultan Baybars